Der findes pt. ingen lovgivning, der definerer hvordan en kattepension skal være indrettet.
Man skal have politi-tilladelse, og fast årligt dyrlægetilsyn.
Og pensionen skal naturligvis overholde gældene lovgivning om pasning og pleje af dyr - at det sker forsvarligt.
Der er pålagt registerpligt, - at pensionen skal føre register over kattene og ejer.

Der er den 2.2 2010 fremsat høring, med udkast til en ny bekendtgørelse for bl.a. kattepensioner.
Bekendtgørelsen sætter her bl.a. helt klare definerede rammer for drift at kattepensioner, ligesom der hidtil har været for hundepensioner.

Nyledhus Kattepension vil, - stort set, kunne leve op til de stillede krav såfremt høringen bliver vedtaget.
Der vil være et par af vores enkeltbokse der måske skal  sammenlægges for at øge størrelsen.

En ting vi ikke kan klare, - er et krav om uddannelse i pasning og pleje af katte. Såfremt der ikke kan gives dispentation for dette, - på trods af 30 års voksen erfaring i eget omfattende dyrehold, uddannelse inden for sundhedsvæsnet, samt div. alternative omsorgsuddannelser, må vi overveje pensionens fremtid.
Høringen kan læses i sin fulde længde som pdf fil. download her.
Lovgivning
om katte-
pensioner
.
-
Der findes pt. ingen lovgivning der definerer hvordan en kattepension skal være indrettet. Man skal have polititiladelse og fast årligt dyrlægetilsyn. Og pensionen skal naturligvis overholde gældene ovgivning om pasning og pleje af dyr - at det sker forsvarligt.. Der er pålagt registerpligt, - at pensionen skal føre register over kattene og ejer.
 
Nyledhus Kattepension v/ Nanna Kristensen. Nyledvej 17, 5471 Søndersø
Din kattepension på Nordfyn!
Nyledhus Kattepension